Miljö & Kvalité

Telefon +46 (0)700-90 42 95

Miljö & Kvalité

 

Miljö

 

Det naturliga steget i företag är att vi jobbar för en bra miljö.

 

Miljön är ett långsiktigt tänkande som berör både våra kunder, egen personal, och alla processer inom vårt företag.

 

 

Kvalité

Att hålla en hög kvalité på våra produkter är en självklarhet och vi jobbar kontinuerligt för att göra ständiga förbättringar i vår verksamhet.

Kvaliteten är ett gemensamt ansvar för samtliga medarbetare och gäller alla funktioner inom företaget.

 

Ni ska känna er trygga och det ska vara självklart för er att de krav och förväntningar som ni ställer på oss kommer att uppfyllas och överträffas.

 

Vi arbetar enligt kraven i standarden SS-EN ISO 9001:2008. och enligt ISO 14 001:2004.

 

Copyright © All Rights Reserved Laetus AB

Höstbruksvägen 12E

226 60 Lund